Perubatan Islam

Surah-surah yang perlu diamalkan:
Surah Muhammad 47: Ayat 21-32
Surah Toha 20 : Ayat 120-135
Surah Al-Hajj 22 : Ayat 40-55
Surah Yunus 10 : Ayat 26-34
Surah-surah yang perlu diamalkan:
Surah Al-Israa 17 : Ayat 40 – 55
Surah Yunus 10 : Ayat 35 – 47
Surah Ibrahim 14 : Ayat 32 – 43
Surah Hud 11 : Ayat 65 - 77
Surah-surah yang perlu diamalkan:
Surah Al Maidah 5 : Ayat 82 – 91
Surah Al-A’raaf 7 ; Ayat 70 – 81
Surah Al An’aam 6 : Ayat 127 – 137
Surah Yunus 10 : Ayat 55 – 70
Surah Hud 11 : Ayat 60 – 80
Surah An-Nahli 16 : Ayat 90 – 110
Surah Al-Anbiyaa 21 : Ayat 38 – 50
Surah Asy-Syuaraa 26 : Ayat 185 – 227
Surah Az-Zukruf 42 : Ayat 52 – 70
Surah Az-Zummar 39 : Ayat 42 – 52
Surah Ghafir 40 : Ayat 67 – 77
Surah Al-Fatah 48 : Ayat 18 - 29
Surah-surah yang dibaca semasa 3 minggu permulaan rawatan:
Surah Al-Anbiyaa 21 ; Ayat 29 – 40 (Diamalkan selepas Solat Maghrib)
Surah Asy Syura 42 ; Ayat 17 - 26 (Diamalkan selepas Solat Subuh/sebelah pagi)
Kemudian dituruti dengan surah-surah berikut:
Surah Qaff 50 ; Ayat 16 – 45
Surah Qasas 28 ; Ayat 42 – 50
Surah Shod 38 ; Ayat 34 – 61
Surah Asy Syura 42 ; Ayat 17 – 26
Surah-surah yang perlu diamalkan:
Surah Isra 17 ; 40-55
Surah An-Nahli 16 ; Ayat 66-74
Surah Al-Maidah 5 ; Ayat 62-75
Surah Al-Mukminun 23 ; Ayat 75-100
Surah-surah yang dibaca untuk kesihatan anak-anak DOWN SYNDROME
Surah Qasas 28 ; Ayat 29-40
Surah Ghafir 40 ; Ayat 41 - 55
Surah A'raaf 7 ; Ayat 143 - 149
Surah Isra 17 ; 79 - 94
Surah-surah yang dibaca sebagai ikhtiar mengubati ARTHRITIS:
Surah Al Ahqaaf 46 ; Ayat 21-28
Surah Adz-Dzariyat 51 ; Ayat 31-60
Surah Yunus 10 ; Ayat 82 – 95
Surah Qaff 50 ; 16 - 45

Surah-surah yang dibaca untuk mengubati GOUT:
Surah Anbiyaa 21 ; Ayat 51 – 72
Surah Hud 11 ; Ayat 46 -53
Surah An Nahl 16 ; 81 -89
Surah Qasas 28 ; Ayat 61 – 75
Surah-surah yang dibaca sebagai ikhtiar mengubati penyakit EPILEPSY (Sawan):
Surah Al-Maidah 5 ; Ayat 67-75
Surah Furqaan 25 ; Ayat41-52
Surah Yunus 10 ; Ayat 48 -61
Surah An'aam 6 ; Ayat 112 -122
Surah As Safffat 37 ; Ayat 120 – 144
Surah Hud 11 ; Ayat 84 - 95

Surah-surah yang dibaca untuk mengubati KETUMBUHAN (BARAH) OTAK
Surah Ar Rad 13 ; Ayat 16-28
Surah Al Mukminun 23 ; Ayat 91-100
Surah An Nahl 16 ; Ayat 119 – 128
Surah Asy Syuaraa 26 ; Ayat 185 – 227
Faktor-faktor risiko:
Tekanan darah tinggi
Kencing manis
Tekanan

Tanda-tanda awal:
Masalah membuang air kecil
Sesak nafas
Tekanan darah menjadi tinggi

Ayat-ayat yang perlu dijadikan amalan bagi mengubati masalah buah pinggang seperti berikut:-
Surah Anbiyaa 21 : Ayat 29-40
Surah An Nahl 16 : Ayat 16 – 30
Surah Al Maidah 5 : Ayat 41- 47
Surah Az Zumar 39 : Ayat 24 – 37
Surah Ar Ra’d 13 ; Ayat 19 – 28
Surah Al Kahfi 18 : Ayat 75 – 83
Ayat-Ayat Al-Quran yang dibaca selepas Solat Subuh dan Maghrib bagi ikhtiar perubatan:
SURAH A’RAAF 7 : AYAT 70-81
SURAH AR-RAD 13 : AYAT 16 – 28
SURAH ASY-SYUARAA 26 : AYAT 185-227
SURAH AZ ZUKHRF 42 : AYAT 52 – 70
SURAH AZ ZUMMAR 39 : AYAT 42 – 52
SURAH AL MUKMINUN 23 : AYAT 91 – 100
SURAH FUSSILAT 41 : AYAT 41 – 54
SURAH GHAFIR 40 : AYAT 67 - 77
Ayat-Ayat Al-Quran yang dibaca selepas Solat Subuh dan Maghrib bagi ikhtiar mengubati sakit angin ahmar dan saluran darah tersumbat, InsyaAllah.

Cara Perubatan berdasarkan kepada 3 amalan utama iaitu:
1. Amalan Bacaan Al-Quran,
2. Berdoa memohon kepada Allah (SWT)
3. Memperbanyakkan Zikir (Laa illa ha illallah)

SURAH AL ISRA 17 : AYAT 40-55
SURAH ANBIYAA 21 : AYAT 74-81
SURAH YUNUS 10 : AYAT 82-95
SURAH FATTAH 48 : AYAT 1-13